Back to Top
Gửi câu hỏi
Đặt hàng

Đảm bảo dinh dưỡng và giấc ngủ để bé có chiều cao tối ưu

Đảm bảo dinh dưỡng và giấc ngủ để bé có chiều cao tối ưu. Giấc ngủ ảnh hưởng nhiều tới quá trình tăng chiều cao. Theo sinh lý, hormone tăng trưởng giúp tăng chiều cao do não bộ tiết ra mạnh nhất và đầy đủ nhất từ 23h đến 1-2 giờ, với điều kiện bé đã vào giấc ngủ sâu.....

Chi tiết

Cách tăng chiều cao cho các bạn nữ

Lứa tuổi dậy thì được coi là cơ hội cuối cùng để bạn gái có thể giúp con gái mình có cơ hội tăng chiều cao. Cho nên, bạn cần phải có một chế độ dinh dưỡng thật tốt cho trẻ ở giai đoạn này.

Chi tiết