Back to Top
Gửi câu hỏi
Đặt hàng

Bố mẹ thấp lùn nhưng con cái vẫn cao, tại sao không?

Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy chiều cao của trẻ phụ thuộc 20% vào di truyền, còn dinh dưỡng và môi trường chiếm 80%. Bố mẹ thấp, con vẫn có khả năng cao lớn nếu làm những điều sau..

Chi tiết

Những "giai đoạn vàng" tăng cường chiều cao cho con

Có 3 giai đoạn vàng giúp tăng cường chiều cao cho con là: Giai đoạn bào thai, giai đoạn từ sơ sinh đến 3 tuổi và giai đoạn dậy thì.

Chi tiết